,

Nhãn truyền nhiệt gián tiếp


Smart label chuyên sản xuất nhãn tùy chỉnh theo yêu cầu, nhãn bế trắng dạng cuộn, nhãn hình bầu dục, nhãn tròn, nhãn chuyển nhiệt trực tiếp, nhãn chuyển nhiệt gián tiếp.

Liên hệ ngay :  098.8810925  Email : don.nguyen@smartlabel.vn

Liên hệ ngay

Nhãn truyền nhiệt gián tiếp
Là loại nhãn sử dụng công nghẹ in chuyển nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp.

Truyền nhiệt so với Công nghệ nhiệt trực tiếp

Nếu bạn đang lựa chọn giữa máy in nhiệt trực tiếp và máy in chuyển nhiệt, bạn có thể tự hỏi chính xác sự khác biệt là gì? Dưới đây là một số thông tin nhanh về từng loại máy in sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia nhãn cuộn ngay lập tức.

Máy in chuyển nhiệt

Yêu cầu ruy băng chuyển nhiệt để in
Có thể in màu với việc bổ sung một dải ruy băng màu
Có thể chịu được hóa chất và nhiệt độ khắc nghiệt

Máy in nhiệt trực tiếp

Không yêu cầu mực in, mực in hoặc ruy băng
Chỉ có thể in đen trắng
Không được khuyến khích để sử dụng tiếp xúc nhiều

Một số quy cách nhãn truyền nhiệt gían tiếp va truyền nhiệt trực tiếp

Nhãn truyền nhiệt sử dụng lõi 1″

1" x 0.5" 1" x 0.5" 1" x 1" 1.2" x 0.85" 1.25" x 1" 1.5" x 0.5" 1.5" x 1"
1″ x 0.5″
2,480 Labels Per Roll
1″ Core
1″ x 0.5″
4,960 Labels Per Roll
1″ Core
1″ x 1″
1,375 Labels Per Roll
1″ Core
1.2″ x 0.85″
1,585 Labels Per Roll
1″ Core
1.25″ x 1″
1,375 Labels Per Roll
1″ Core
1.5″ x 0.5″
2,480 Labels Per Roll
1″ Core
1.5″ x 1″
1,375 Labels Per Roll
1″ Core
1.5" x 1" 1.5" x 1.5" 1.75" x 0.875" 1.75" x 1.25" 2" x 0.5" 2" x 1" 2" x 1"
1.5″ x 1″
2,750 Labels Per Roll
1″ Core
1.5″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
1″ Core
1.75″ x 0.875″
1,550 Labels Per Roll
1″ Core
1.75″ x 1.25″
1,125 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 0.5″
2,480 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 1″
1,375 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 1″
2,750 Labels Per Roll
1″ Core
2" x 1.5" 2" x 1.5" 2" x 2" 2" x 4" 2" x 6" 2" x 129' Continuous Feed 2.25" x 0.75"
2″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
1″ Cor
2″ x 1.5″
1,900 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 2″
730 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 4″
375 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 6″
250 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 129′ Continuous Feed
Continuous Feed
1″ Core
2.25″ x 0.75″
1,770 Labels Per Roll
1″ Core
2.25" x 1.25"

2.25″ x 1.25″
1,125 Labels Per Roll
1″ Core
2.5″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
1″ Core

2.5" x 1.5"

2.625″ x 1″
1,800 Labels Per Roll
1″ Core

2.625" x 1"

3" x 0.5"

3″ x 0.5″
2,480 Labels Per Roll
1″ Core
3" x 1"

3″ x 1″
1,375 Labels Per Roll
1″ Core
3" x 1.5"

3″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
1″ Core
3″ x 2″
730 Labels Per Roll
1″ Core

3" x 2"

3" x 3"

3″ x 3″
500 Labels Per Roll
1″ Core
3" x 4"

3″ x 4″
370 Labels Per Roll
1″ Core
3" x 5"

3″ x 5″
300 Labels Per Roll
1″ Core
3" x 6"

3″ x 6″
250 Labels Per Roll
1″ Core
3" x 129' Continuous Feed

3″ x 129′ Continuous Feed
Continuous Feed
1″ Core
3.5" x 1.5"

3.5″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
1″ Core
3.5" x 8"

3.5″ x 8″
190 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 1"

4″ x 1″
1,375 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 1.5"

4″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 2"

4″ x 2″
730 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 2.5"

4″ x 2.5″
585 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 3"

4″ x 3″
500 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 4"

4″ x 4″
370 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 5"

4″ x 5″
300 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 6"

4″ x 6″
250 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 6" with 2" Doc Tab

4″ x 6″ with 2″ Doc Tab
190 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 6.5"

4″ x 6.5″
230 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 6.75"

4″ x 6.75″
300 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 8"

4″ x 8″
190 Labels Per Roll
1″ Core
4" x 129' Continuous Feed

4″ x 129′ Continuous Feed
Continuous Feed
1″ Core
 4.5" x 2.5"

4.5″ x 2.5″
585 Labels Per Roll
1″ Core

Nhãn truyền nhiệt sử dụng lõi 3″

1" x 0.5"

1″ x 0.5″
9,900 Labels Per Roll
3″ Core
1" x 0.5"

1″ x 0.5″
19,800 Labels Per Roll
3″ Core
1" x 1"

1″ x 1″
5,500 Labels Per Roll
3″ Core
1.2" x 0.85"

1.2″ x 0.85″
6,345 Labels Per Roll
3″ Core
1.25" x 1"

1.25″ x 1″
5,500 Labels Per Roll
3″ Core
1.5" x 0.5"

1.5″ x 0.5″
9,900 Labels Per Roll
3″ Core
1.5" x 1"

1.5″ x 1″
5,500 Labels Per Roll
3″ Core
1.5" x 1"

1.5″ x 1″
11,000 Labels Per Roll
3″ Core
1.5" x 1.5"

1.5″ x 1.5″
3,805 Labels Per Roll
3″ Core
1.75" x 0.875"

1.75″ x 0.875″
6,190 Labels Per Roll
3″ Core
1.75" x 1.25"

1.75″ x 1.25″
4,500 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 0.5"

2″ x 0.5″
9,900 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 1"

2″ x 1″
5,500 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 1"

2″ x 1″
11,000 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 1.5"

2″ x 1.5″
3,805 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 1.5"

2″ x 1.5″
7,610 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 2"

2″ x 2″
2,900 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 4"

2″ x 4″
1,500 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 6"

2″ x 6″
1,010 Labels Per Roll
3″ Core
2" x 515' Continuous Feed

2″ x 515′ Continuous Feed
Continuous Feed
3″ Core
2.25" x 0.75"

2.25″ x 0.75″
7,070 Labels Per Roll
3″ Core
2.25" x 1.25"

2.25″ x 1.25″
4,500 Labels Per Roll
3″ Core
2.5" x 1.5"

2.5″ x 1.5″
3,805 Labels Per Roll
3″ Core
2.625" x 1"

2.625″ x 1″
5,500 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 0.5"

3″ x 0.5″
9,900 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 1"

3″ x 1″
5,500 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 1.5"

3″ x 1.5″
3,805 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 2"

3″ x 2″
2,900 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 3"

3″ x 3″
2,000 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 4"

3″ x 4″
1,495 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 5"

3″ x 5″
1,205 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 6"

3″ x 6″
1,000 Labels Per Roll
3″ Core
3" x 515' Continuous Feed

3″ x 515′ Continuous Feed
Continuous Feed
3″ Core
3.5" x 1.5"

3.5″ x 1.5″
3,805 Labels Per Roll
3″ Core
3.5" x 8"

3.5″ x 8″
760 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 1"

4″ x 1″
5,500 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 1.5"

4″ x 1.5″
3,805 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 2"

4″ x 2″
2,900 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 2.5"

4″ x 2.5″
2,355 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 3"

4″ x 3″
2,000 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 4"

4″ x 4″
1,495 Labels Per Roll
3″ Core
 4" x 5"

4″ x 5″
1,205 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 6"

4″ x 6″
1,000 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 6.5"

4″ x 6.5″
930 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 8"

4″ x 8″
760 Labels Per Roll
3″ Core
4" x 515' Continuous Feed

4″ x 515′ Continuous Feed
Continuous Feed
3″ Core
4.5" x 2.5"

4.5″ x 2.5″
2,355 Labels Per Roll
3″ Core
 SEE MORE CUSTOM LABELS 
CONTACT : 098.8810925  DON.NGUYEN@SMARTLABEL.VN