,

Nhãn truyền nhiệt trực tiếp


Smart label chuyên sản xuất nhãn tùy chỉnh theo yêu cầu, nhãn bế trắng dạng cuộn, nhãn hình bầu dục, nhãn tròn, nhãn chuyển nhiệt trực tiếp, nhãn chuyển nhiệt gián tiếp.

Liên hệ ngay :  098.8810925  Email : don.nguyen@smartlabel.vn

Liên hệ ngay

Nhãn truyền nhiệt trực tiếp Là loại nhãn sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt trực tiếp .

Máy in chuyển nhiệt

Yêu cầu ruy băng chuyển nhiệt để in
Có thể in màu với việc bổ sung một dải ruy băng màu
Có thể chịu được hóa chất và nhiệt độ khắc nghiệt

Máy in nhiệt trực tiếp

Không yêu cầu mực in, mực in hoặc ruy băng
Chỉ có thể in đen trắng
Không được khuyến khích để sử dụng tiếp xúc nhiều

Một số quy cách nhãn truyền nhiệt trực tiếp

Nhãn truyền nhiệt sử dụng lõi 1″

1" x 0.5" 1" x 0.5" 1" x 1" 1.2" x 0.85" 1.25" x 1" 1.5" x 0.5" 1.5" x 1"
1″ x 0.5″
2,480 Labels Per Roll
1″ x 0.5″
4,960 Labels/Roll
1″ x 1″
1,375 Labels Per Roll
1.2″ x 0.85″
1,585 Labels Per Rol
1.25″ x 1″
1,375 Labels / Roll
1.5″ x 0.5″
2,480 Labels Per Rol
1.5″ x 1″
1,375 Labels /Roll
1.5" x 1" 1.5" x 1.5" 1.75" x 0.875" 1.75" x 1.25" 2" x 0.5" 2" x 1" 2" x 1"
Quy cách nhãn : 1.5″ x 1″
1.5″ x 1.5″
1.75″ x 0.875″
1,550 pcs/r
1.75″ x 1.25″
1,125 pcs
2″ x 0.5″
2,480 pcs
2″ x 1″
1,375pcs
2″ x 1″
2,750 pcs
2" x 1.5" 2" x 1.5" 2" x 2" 2" x 4" 2" x 6" 2" x 129' Continuous Feed 2.25" x 0.75"
Labels Per Roll : 2″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
1″ Cor
2″ x 1.5″
1,900 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 2″
730 Labels Per Roll
1″ Core
2″ x 4″
375pcs / roll
2″ x 6″
250pcs/roll
2″ x 129′ Continuous Feed
Continuous Feed
2.25″ x 0.75″
1,770pcs/c
2.25" x 1.25"

2.25″ x 1.25″
1,125pcs/r

2.5" x 1.5"

2.5″ x 1.5″
950pcs/roll

2.625" x 1"

2.625″ x 1″
1,800pcs/roll
3" x 0.5"

3″ x 0.5″
2,480pcs/roll
3" x 1"

3″ x 1″
1,375pcs/roll
3" x 1.5"

3″ x 1.5″
950pcs/roll

3" x 2"

3″ x 2″
730 pcs/roll
3" x 3"

3″ x 3″
500 nhãn /cuộn
3" x 4"

3″ x 4″
370 nhãn / roll
3" x 5"

3″ x 5″
300 pcs / cuộn
3" x 6"

3″ x 6″
250tem/cuộn
3" x 129' Continuous Feed

3″ x 129′ nhãn liên tục
3.5" x 1.5"

3.5″ x 1.5″
950 pcs/cuộn
3.5" x 8"

3.5″ x 8″
190pcs/cuôn
4" x 1"

4″ x 1″
1,375 Labels Per Rol
4" x 1.5"

4″ x 1.5″
950 Labels Per Roll
4" x 2"

4″ x 2″
730 Labels Per Rol
4" x 2.5"

4″ x 2.5″
585 Labels Per Roll
4" x 3"

4″ x 3″
500 Labels Per Rol
4" x 4"

4″ x 4″
370 pcs
4" x 5"

4″ x 5″
300 pcs
4" x 6"

4″ x 6″
250pcs
4" x 6" with 2" Doc Tab

4″ x 6″ with 2″ Doc Tab
190 pcs
4" x 6.5"

4″ x 6.5″
230 pcs
4" x 6.75"

4″ x 6.75″
300 pcs
4" x 8"

4″ x 8″
190 pcs
4" x 129' Continuous Feed

4″ x 129′
 4.5" x 2.5"

4.5″ x 2.5″
585 pcs
Ứng dụng 
– Bán lẻ
– Thương mại điện tử
– Siêu thị
– Cửa hàng tiện lợi
– Shop thời trang
Sử dụng các loại nhãn cơ bản sau
TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH SỐ M
NHÃN NHIỆT TRỰC TIẾP 60mm x 40mm  35m
58mm x 40mm 35m
40mm x 30mm  30m
50mm x 30mm 30m
52mm x 33mm  30m
100mm x 150mm 50m
100mm x 50mm 50m
75mm x 100mm 30m
80mm x 100mm 50m
35mm x 22mm : 2tem 30m
35mm x 22mm : 3 tem 50m
90mm x 60mm 30m
 SEE MORE CUSTOM LABELS 
LIÊN HỆ : 098.8810925  DON.NGUYEN@SMARTLABEL.VN