-2%
,

Ruy băng Wax Resin Zebra 3500/3300/3200


Để đáp ứng thị hiếu sử dụng của Quý Khách Hàng, Smart Label có nhập khẩu các loại mực Wax Resin thương hiệu Zebra để cung cấp cho quý khách. Gồm các mã sau

Z3500, Z3300, Z3200

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều chất liệu Wax Resin của nhiều thương hiệu khác đáp ứng tốt nhất yêu cầu khá ch hàng.

Liên hệ để biết thêm thông tin sản phẩm : 098.8810925

Xem thêm thông tin sản phẩm trong file đính kèm

Download Brochure
Download Brochure
Download Brochure

360.000 368.000