-6%
,

Ruy băng Wax Zebra Z1600


Là dòng mực Wax tiêu chuẩn của Zebra. Không được thị trường Việt Nam ưu chuộng, tương đương với dòng mực này chúng tôi có rất nhiều loại mực Wax va Premium Wax khác có thể thay thế.

Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu của khách hàng vê mã mực này. Chúng tôi luôn luôn sẳn sàng đáp ứng.

Liên hệ để biết thêm thông tin sản phẩm : 098.8810925

Xem thêm 2 mã Wax Zebra

1600 Economy

2300 Standard

Download Brochure

165.000 175.000