,

TTR Wax Resin General SR290


Để đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng. Đặt biệt là các khách hàng đến từ Nhật Bản.  Smart Label có nhập khẩu và phân phối các dòng mực TTR GENERAL

  • Vui lòng xem thông tin các mã sản phẩm trong mục Mô Tả

Liên hệ để biết thêm thông tin sản phẩm : 098.8810925

 

0

DANH SÁCH CÁC MÃ MỰC CỦA GENERAL

WAX
Products Print
Head
Type
Recommended
Applications
Recommended
Substrates
Ribbon
Thickness
(μm)
Film
Thickness
(μm)
Features
KTX-4 General
purpose
FLAT Shipping labels
Inventory labels
General ticketing
Retail tag labels
Pharmaceutical labels
Uncoated paper
Coated paper
Gloss paper
Synthetic paper
Various types of film
Tag paper
PET label
7.8±0.5 4.5±0.3 ・Excellent print quality and high density at low energy
・Extensive label adaptability
・Most economical ribbon for general label printing
HW-5 HIGH
QUALITY
&
HIGH
SPEED
FLAT 7.7±0.5 4.5±0.3 ・Enhanced resistance to scratching
WAX/RESIN
Products Print
Head
Type
Recommended
Applications
Recommended
Substrates
Ribbon
Thickness
(μm)
Film
Thickness
(μm)
Features
SR590 HIGH
QUALITY
&
HIGH
SPEED
FLAT Shipping labels
Inventory labels
General ticketing
Retail tag labels
Pharmaceutical labels
Medical use labels
Flexible packagung
Price tags
Uncoated paper
Coated paper
Gloss paper
Synthetic paper
Various types of film
Tag paper
PET label
9.0±0.5 4.5±0.3 ・High-speed printing(10″/sec)
・Sharp-edge print quality at low energy
・Superior resistance to scratching
SR290 HIGH
QUALITY
&
HIGH
SPEED
FLAT 8.4±0.5 4.5±0.3 ・High-speed printing(10″/sec)
・Sharp-edge print quality at low energy
・Superior resistance to scratching
SDF200 HIGH
QUALITY
&
HIGH
SPEED
NEAR
EDGE
6.9±0.5 4.5±0.3 ・High-speed printing(36″/sec)
・Extensive film adaptability
・Excellent resistance to scratch
SDF400 DESINED
FOR
FILM
NEAR
EDGE
Date printing
Name printing
Lot number printing
OPP, CPP
Nylon
LDPE, HDPE
PET
Various laminated films
7.7±0.7 4.5±0.3 ・High-speed printing(28″/sec)
・Extensive film adaptability
・Excellent resistance to scratch
RESIN
Products Print
Head
Type
Recommended
Applications
Recommended
Substrates
Ribbon
Thickness
(μm)
Film
Thickness
(μm)
Features
SD100 SCRATCH
RESISTANCE
FLAT
/
NEAR
EDGE
Shipping labels
Inventory labels
General ticketing
Retail tag labels
Pharmaceutical labels
Medical use labels
Identification cards
Name printing
Flexible packagung
Price tags
Laboratory labels
Coated paper
Gloss paper
Synthetic paper
Tag paper
Various types of film
PET label
8.0±0.5 4.5±0.3 ・Excellent sensitivity
・High-speed printing(10″/sec)
・Extensive label adaptability
SD180 SCRATCH
RESISTANCE
FLAT
/
NEAR
EDGE
6.9±0.5 4.5±0.3 ・Excellent sensitivity
・High-speed printing(10″/sec)
・Extensive label adaptability
SDC220K CARE
LABEL
FLAT
/
NEAR
EDGE
Care labels Nylon taffeta
Polyester satin
Polyester taffeta
Acetate satin
7.4±0.5 4.5±0.3 ・Excellent resistance to washing,
dry cleaning and rubbing
SDF300 DESINED
FOR
FILM
NEAR
EDGE
Date printing
Name printing
Lot number printing
OPP, CPP
Nylon
LDPE, HDPE
PET
Various laminated films
7.0±0.5 4.5±0.3 ・High-speed printing(24″/sec)
・Extensive film adaptability
・Excellent resistance to scratch